Investigació sobre COVID-19

Cal fer molta recerca per conèixer com actua el virus SARS-CoV-2 i trobar un tractament efectiu per la COVID-19.

Per això, els nostres professionals -viròlegs, immunòlegs, internistes, biòlegs moleculars, oncòlegs radioteràpics, epidemiòlegs, bioinformàtics, pneumòlegs, nefròlegs, farmacòlegs, enginyers, neuròlegs, psiquiatres, cardiòlegs, patòlegs, oncòlegs, intensivistes, anestesistes, cirurgians, etc. - posant de manifest novament el seu compromís amb el progrés de la ciència i la medicina, estan treballant en més de 80 iniciatives de recerca, moltes d’elles en fase de recerca de finançament.

Necessitem el teu ajut! No hi ha quantitat petita

.

En què estem treballant

T'expliquem alguns dels projectes que tenim en marxa

 • Projecte MIND/COVID Per protegir els treballadors sanitaris
  Aquest és projecte d'àmbit estatal, dirigit per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i de l'Hospital del Mar, que té per objectiu estudiar la salut mental dels treballadors sanitaris i d'altres col·lectius essencials, així com en malalts de la COVID-19 i també en una mostra de la població general espanyola. Els desastres naturals com grans huracans, inundacions o terratrèmols, i els grans brots epidèmics -com la SARS, MERS o l'Ebola- comporten un increment de l'estrès agut, símptomes d'ansietat i depressió i d'altres problemes de salut mental. Aquest impacte pot afectar de manera especial les poblacions més vulnerables i provocar l'aparició de trastorns mentals i addiccions. Els treballadors sanitaris representen una població vulnerable pel risc de contagi i per l'enorme sobrecàrrega de treball que està suposant intentar controlar la malaltia.
  Investigador principal: Dr. Jordi Alonso: Director del Programa d’Epidemiologia i Salut Pública (IMIM)
  Finançament: Institut de Salut Carlos III (ISCIII). Ministerio de Ciencia y Tecnologia
 • Aplicar la intel·ligència artificial per millorar el diagnòstic i el tractament de la Covid-19
  La idea del projecte és buscar un mètode d'aproximació de diagnòstic i pronòstic de COVID-19 que sigui assequible, ràpid i fiable, mitjançant la intel·ligència artificial. La COVID-19 afecta principalment els pulmons, i el seu grau d'afectació té tant implicació diagnòstica com pronòstica, motiu pel qual se li realitzen plaques de tòrax a la quasi totalitat de pacients en els quals se sospita la malaltia. Estem recopilant la major quantitat possible de radiografies simples de tòrax per comparar-les amb resultats de test genètics de virus SARS-CoV-2, i així poder entrenar un algoritme d'aprenentatge profund que serà capaç de diferenciar els casos positius dels negatius abans dels resultats de el test, i fins i tot en aquells positius, poder fer una aproximació del pronòstic del pacient.
  Investigador principal: Dr. Joan Gibert, bioinformàtic de la secció de biologia molecular del Servei d'Anatomia Patològica (Hospital del Mar) i Dr. Max Hardy, investigador del Programa de Recerca en Càncer de l’IMIM
  Finançament: Pendent
 • Conèixer la petjada immunitària del virus
  Per controlar la infecció per SARS-CoV-2 cal una resposta immunològica eficaç enfront de virus i en l'aparició i manteniment de limfòcits T de memòria, que s’activarien si el virus reapareix i que són necessaris per assegurar l'eficàcia de les estratègies de vacunació. Mitjançant tècniques cel·lulars (ELISPOT, citometria de flux) estudiarem les característiques de la resposta immunitària en pacients que hagin superat la infecció per COVID-19, independentment de les seves manifestacions clíniques. A més, analitzarem l'evolució de la infecció i la resposta immunitària en pacients amb malalties inflamatòries cròniques per estudiar si els tractaments immunosupressors han pogut tenir alguna incidència, positiva o negativa, en el curs de la infecció i en la instauració de la memòria immunològica.
  Investigador principal: Dr. Ramón Gimeno. Investigador Programa de processos inflamatoris i cardiovasculars de l’IMIM
  Finançament: Institut de Salut Carlos III (ISCIII). Ministerio de Ciencia y Tecnologia
 • Millorant el control de la pandèmia amb monitorització remota
  Volem monitoritzar de forma remota a la població amb símptomes de COVID19 mitjançant un dispositiu wearable lowcost que capturarà dades fisiològiques i les analitzarà. Mitjançant la seva anàlisi i representació (Data Analytics) i l’ús d'Intel·ligència artificial per al càlcul i previsió del comportament, podrem disposar d’informació de l’expansió i progressió de la malaltia. Volem conèixer en temps real i de manera telemàtica l'estat dels infectats per CoVid19. Aquest recull i processament de dades georeferenciades, dotaria a les autoritats sanitàries i civils d'una eina de control de l'estat de l'actual pandèmia, previsió a futur de la seva propagació.
  Investigador principal: Dra. Maria Grau. Investigadora Programa Epidemiologia i Salut Pública (IMIM)
  Finançament: Pendent
 • Immunoteràpia per pacients COVID-19 i com a tractament preventiu per a individus de risc
  Les dades disponibles semblen indicar que hi ha respostes d'anticossos protectors que es generen durant el COVID-19. Aquest projecte estudia els anticossos generats com a resposta a la infecció per SARS-CoV-2 i la generació d'anticossos específics com a teràpia per als pacients de COVID-19 i com a tractament preventiu per a individus de risc.
  Els anticossos generats es podrien administrar a pacients infectats per ajudar a reduir la propagació del virus a l'interior de les vies respiratòries i bloquejar la infecció de les vies respiratòries inferiors. A més, aquests anticossos també podrien ajudar a prevenir la infecció d'individus d'alt risc (els potencialment exposats al virus, com ara els professionals hospitalaris o les persones d'alt risc).
  Investigador principal: Dra. Giuliana Magri. Investigadora Programa de processos inflamatoris i cardiovasculars de l’IMIM
  Finançament: Parcial Generalitat de Catalunya, pendent finançament total.
 • Buscant solucions terapèutiques disponibles i eficaces
  Un gran desafiament és trobar solucions terapèutiques que arribin ràpidament als pacients afectats per tal de reduir la morbiditat i la mortalitat de la SARS-CoV2 que és altament contagiós. Aquest estudi té com a objectiu identificar medicaments antivirals que interfereixin amb el cicle infecciós de la SARS-CoV2 bloquejant dues fases diferents de l'entrada de virus en la cèl·lula humana. Intentem accelerar el descobriment de fàrmacs antivirals mitjançant l'estratègia de "drug re-profiling" que permet reassignar medicaments existents al tractament de COVID-19.
  Investigador principal: Dra. Jana Selent. Investigadora Programa Informàtica Biomèdica (IMIM) Finançament: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
  Finançament: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
 • Eines per preveure les complicacions respiratòries en pacients COVID-19
  Es tracta d'un projecte que ja ha finalitzat el procés de reclutament de pacients i podrà començar l'anàlisi quan disposi de finançament. La hipòtesi del projecte es basa en el fet que les persones que tenen una forma molt greu de la infecció per SARS-CoV-2 en forma d'afectació pulmonar greu, tenen una determinada empremta genètica que es pot detectar en sang. Aquesta empremta és un excel·lent biomarcador gràcies al qual podrem veure quins pacients es poden complicar amb aquesta forma greu des de moments molt primerencs de la infecció i oferir-los millors tractaments.
  Investigador principal: Dr. Robert Güerri, Coordinador de les unitats COVID-19 de l'Hospital del Mar i investigador de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM
  Finançament: Pendent. Veure campanya de microfinançament realitzada: #SempreEndavant
 • Reduir la mortalitat en pacients COVID-19 amb risc cardiovascular previ
  Diversos estudis apunten a nivells de mortalitat més elevats en pacients amb COVID-19 que presentaven factors de risc cardiovascular previs. El projecte analitzarà, en mostres de més de 3.000 pacients que han patit COVID-19, un conjunt de 50 variants genètiques que identifiquen a pacients predisposats a la resposta hiperinflamatòria durant la infecció provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Els resultats han de permetre una millor estratificació del risc de pacients i, a la vegada, una millor identificació de, l'aproximadament, 10% de la població amb risc de desenvolupar les formes més greus de la COVID-19.
  Els resultats també haurien de servir per elaborar protocols adaptats a aquesta realitat i per prioritzar als grups de població més vulnerables.a les campanyes de vacunació, quan es disposi de la vacuna.
  Investigador principal: Dr. Jaume Marrugat. Coordinador grup de recerca del Programa Epidemiologia i Salut Pública de l’IMIM.
  Finançament: FONDO SUPERA LA COVID-19 (Associació CRUE Universidades Españolas/CSIC/Banco Santander)
 • Efectes dels contaminants immunodepressors en pacients amb COVID-19
  Hi ha abundants coneixements sobre els efectes immunodepressors i de disrupció endocrina d'alguns contaminants que detectem en humans; entre ells, els compostos tòxics persistents (CTPs) (pesticides i residus industrials halogenats), elements inorgànics (plom, cadmi, mercuri, arsènic), residus de l'exposició a plàstics (ftalats, fenols) i residus medicamentosos. Aquests coneixements fonamenten les hipòtesis d'aquest projecte sobre els possibles efectes d'aquests contaminants en la resposta immune a la infecció i les seves manifestacions clíniques. Pel que fa als mecanismes hormonals, és rellevant avaluar si els processos de disrupció endocrina induïts pels compostos esmentats poden contribuir a explicar les possibles diferències en la incidència i evolució dels desenllaços esmentats segons l'etapa de desenvolupament vital (nens, adults, ancians) , el gènere o les condicions vitals i socioambientals.
  Investigador principal: Dr. Miquel Porta. Coordinador grup de recerca del Programa Epidemiologia i Salut Pública de l’IMIM.
  Finançament: FONDO SUPERA LA COVID-19 (Associació CRUE Universidades Españolas/CSIC/Banco Santander).
 • Stem4COVID, innovador i esperançador projecte pel descobriment de noves teràpies
  Crear una plataforma d'organoides pulmonars de pacients COVID-19 per analitzar la resposta a la malaltia i trobar noves dianes terapèutiques. Una característica sorprenent d’aquesta malaltia és que els pacients poden tenir una infecció asimptomàtica, un quadre clínic lleu o moderat, o un de greu o crític, en funció de factors desconeguts que han de ser investigats urgentment. Una resposta innata adequada o aberrant a la infecció vírica és probablement un dels factors més importants. A través de teixits tridimensionals desenvolupats a partir de cèl·lules mare (Stem cells) in vitro (organoides), que mostren una micro anatomia semblant als òrgans pulmonars dels pacients, es podrà veure com interaccionen nous fàrmacs amb ells, revolucionant el camp del descobriment dels medicaments i obrint nous enfocaments a la medicina personalitzada.
  Investigador principal: Juan Pablo Horcajada Gallego (Hospital del Mar), Laura Batlle Morera (CRG).
  Finançament: Pendent.