El contacte virtual, una forma de sentir-nos a prop

Pel que fa a facilitar canals alternatius de contacte entre pacients i el seu entorn social, es disposa de telèfons mòbils i tauletes electròniques, facilitades per les empreses Movistar i Vodafone, que s'han distribuït per les diferents plantes d'hospitalització, àrees de crítics i d'urgències, i que permetran als pacients sense dispositius de comunicació propis, comunicar-se amb els seus familiars. Un equip de voluntaris ajudarà aquells familiars amb dificultats en la utilització d'aquestes eines.