Servei telefònic d'informació mèdica i de suport emocional als familiars de pacients amb COVID-19
de dilluns a diumenge de 14.30 a 20.30 hores