Foto David Ramos - Getty Images

Preguntes freqüents

 • Podran accedir els acompanyants de pacients hospitalitzats als centres del PSMAR?
  Hospitalització:
  COVID-19: No s’autoritzen acompanyants. Es manté la informació a la família per via telefònica i l’oferiment de videotrucades.
  No COVID-19: Un acompanyant, visita d’una hora i aforo máxim de 10 persones per unitat. Horari de visita entre els 15.00-21.00 hores.
  Urgències:
  COVID-19: No s’autoritzen acompanyants. Es manté la informació a la família per via telefònica i l’oferiment de videotrucades.
  No COVID-19: No s’autoritzen acompanyants. Es manté la informació a la família per via telefònica i l’oferiment de videotrucades.
  UCI:
  COVID-19: No s’autoritzen acompanyants. Es manté la informació a la família per via telefònica i l’oferiment de videotrucades.
  No COVID-19: Un acompanyant, visita d’una hora i aforo máxim de 10 persones per unitat. Horari de visita entre els 12.30-14.00 hores.
  REA:
  Per als pacients ingressats als box amb número senar està permès la visita d'un únic familiar de 16 a 17 hores.
  Per als pacients ingressats als box amb número parell està permès la visita d'un únic familiar de 17 a 18 hores.
  Es pot autoritzar en tots els casos un acompanyant, en aquestes situacions:
  1. Pacients pediàtrics
  2. Acompanaynts a dones embarrasades
  3. Part i/o puerperi
  4. Pacients per proves amb sedació profunda
  5. Persones amb situacions especials (dependència, discapacitat)
  En el cas de procés de final de vida, s’autoritza 1 acompanyant.
 • Podran accedir els acompanyants de pacients programats per a intervenció quirúrgica a l'Hospital del Mar?
 • Podran accedir els acompanyants de pacients programats per a intervenció quirúrgica de l'Esperança?
 • Podran accedir els acompanyants de pacients de consultes externes, exploracions complementàries i hospitals de dia a l'Hospital del Mar?
 • Podran accedir els acompanyants de pacients de consultes externes, exploracions complementàries i hospitals de dia a l'Hospital de l'Esperança?
 • Podran accedir els acompanyants de pacients de consultes externes, exploracions complementàries i hospitals de dia al Centre Fòrum?
 • Quines mesures de prevenció cal seguir durant l'estada a l'hospital?
 • On puc contactar per rebre informació mèdica sobre un familiar ingressat?
  Poden trucar al telèfon 932 209 586 funciona de dilluns a diumenge de 14.30 a 20.30 hores i és atès per metges i metgesses residents de 6è curs i psicòlegs del PSMAR. Tot i que cada dia es truca de manera proactiva als familiars, aquest dispositiu es converteix en el referent entre l'equip mèdic assistencial i l'interlocutor del/de la pacient. Així, es garanteix que s'informa diàriament a l'interlocutor, es resolen dubtes i qüestions relacionades amb la situació clínico-assistencial del pacient i s'identifiquen necessitats en la família que puguin afectar en els seus estats emocionals.
 • Què he de fer si he de recollir medicació hospitalària?
  Si és un/a pacient que forçosament s'ha de desplaçar fins a l'Hospital de la Mar per recollir la seva medicació de dispensació hospitalària pot fer ús del "Model de declaració autoresponsable" de el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Quan accedeixi, veurà que hi ha l'opció de triar "productes farmacèutics". A continuació, adjunts l'enllaç on descarregar el model.
  Per poder tenir accés el més ràpid i fàcil possible, adjuntem l'enllaç on podrà descarregar-se el certificat per desplaçament autoritzat de mobilitat, fer-ho des del mòbil i guardar-sense necessitat d'imprimir: https://confinapp.gencat.cat/
  També adjuntem l'enllaç web per poder fer les consultes que consideri en relació a l'ús d'aquesta declaració autoresponsable:
 • Com puc contactar per resoldre dubtes de pacients amb ELA?
  Los profesionales que forman parte de la Unitat Multidisciplinària d'ELA de l'Hospital del Mar ha creat una plataforma que els permetrà atendre i resoldre els dubtes i peticions d'informació dels pacients amb aquesta malaltia, així com dels seus familiars i cuidadors. A aquesta plataforma, creada amb el nom de Contact-ELA, es podran adreçar a través de la xarxa social Twitter, correu electrònic i videoconferència.
  Aquesta plataforma no es limita als pacients que tenen com a centre de referència l'Hospital de la Mar, ha que està oberta a Totas les persones de tot l'Estat que pateixen ELA. A través de Contact-ELA, tindran accés a professionals de Neurologia, Pneumologia, Medicina Física i Rehabilitació, Fisioteràpia Respiratòria, Nutrició, Psicologia i Neuropsicologia.
  Les consultes es podran adreçar a través del perfil de Twitter @ContactELA, el correu electrònic umela@parcdesalutmar.cat i la direcció de Skype UMELA MAR . Al seu torn, la Fundació Miquel Valls ha posat a disposició d'aquestes persones un telèfon de contacte de suport psicològic: 673 170 472.
 • Puc accedir als centres del PSMAR?
  A causa de l'evolució de la propagació de l'coronavirus SARS-CoV-2, en els nostres centres i en línia amb les mesures extraordinàries que s'estan prenent per les autoritats sanitàries, la direcció de l'PSMAR ha pres la decisió de restringir totalment l'accés de familiars i acompanyants en els centres sanitaris de la nostra institució a partir de l'diumenge 15 de març de 2020, exceptuant només els casos que identifiquin els professionals amb criteris assistencials.
  En aquest sentit, la informació mèdica i / o assistencial per evolució o alta dels pacients a familiars s'ha de fer prioritàriament de forma telefònica, evitant la presencialitat sempre que sigui possible i dirigint als familiars o acompanyants a el Servei d'admissions per a la recollida de documentació / alta. Els professionals han de garantir disposar de el telèfon de contacte de l'familiar o acompanyant, així com informar de el telèfon per contactar amb el centre, servei o unitat.
  Es demana als serveis mèdics que els professionals que atenguin pacients ingressats s'organitzin de manera que la informació telefònica a familiars i / o acompanyants es faci cada dia a la franja horària de 13 a 15 h, sempre que no hi hagi cap urgència o eventualitat imprevista. Així mateix, s'informarà que és imprescindible tenir un únic familiar o acompanyant com a interlocutor.
 • Com s'han reorganitzat els dispositius de salut mental?
  Centres de Salut Mental d'Adults i Centres de Salut Mental infanto juvenils
  Com a conseqüència de les mesures organitzatives en relació a l'actuació dels professionals de l'Procés de Comunitària i Programes Especials de l'INAD davant la situació d'emergència de salut pública per coronavirus SARS-CoV-2, s'ha reorganitzat l'activitat dels Centres de Salut Mental d'Adults i Centres de Salut Mental infanto juvenils.
  Per reduir el risc de contagi i la transmissió entre els professionals s'ha limitat l'atenció presencial, s'ha suspès el programa de suport a la Primària i s'està atenent els pacients a través de teletreball.
  S'ha concentrat l'atenció de tots els CSMA i CSMIJ (àrea Litoral) en dos centres:
  CSMA iris Norte, CSMA iris Sur y CSMA La Mina
  Centro Forum, carrer Llull, 410
  Tel: 93 326 85 08
  Horari: dilluns a divendres, de 09:00 a 13:00 hores
  CSMIJ iris, CSMIJ La Mina y CSMIJ Ciutat Vella
  Davant del Portal Nou, s/n
  Tel: 93 310 55 96
  Horari: dilluns a divendres, de 09:00 a 13:00 hores
  El CSMA Santa Coloma ha canviat el seu horari: dilluns a dijous, de 09:00 a 13:00 hores. Divendres està tancat.
  Urgències psiquiàtriques d'adults de l'Hospital Germans Trias i Pujol
  A partir del dia 25 de març, les urgències psiquiàtriques d'adults de l'Hospital Germans Trias i Pujol es traslladen de forma excepcional i provisional a el Centre Dr. Emili Mira.

Informació d'interès

On poden dirigir-se per fer consultes?

Posem a la vostra disposició les següents adreces de correu electrònic per atendre les vostres consultes

Hospital del Mar

Hospital de l'Esperança

Centre Fòrum

Centre Dr. Emili Mira