Foto David Ramos - Getty Images

Preguntes freqüents

 • Quines mesures de prevenció cal seguir durant l'estada als centres delPSMAR?
 • Podran accedir els acompanyants de pacients hospitalitzats als centres del PSMAR?
  La Direcció del PSMAR ha decidit restringir les visites de familiars a pacients ingressats a tots els centres del Parc de Salut Mar fins que la situació millori, permetent l’accés-visita en casos excepcionals.
  La informació mèdica i/o assistencial a familiars, per evolució o per alta de pacients, es farà DIÀRIAMENT per videotrucada o trucada telefònica, en la franja horària de 13:00h a 15:00h, sempre que no hi hagi cap urgència o eventualitat imprevista. És imprescindible tenir un únic familiar o acompanyant interlocutor.
  Excepcions
  Només s’autoritzarà 1 acompanyant en:
  Pacients en situació crítica i/o final de vida.
  Pacients ingressats en unitat no COVID en els següents casos:
  Pacients menors d’edat.
  Dones en procés de part i/o puerperi.
  Pacients amb:
  Demència i/o deteriorament cognitiu.
  Síndrome confusional aguda o delírium.
  Dèficit sensorial (auditiu i/o visual) que interfereixi en la relació amb el seu entorn (situació d’aïllament social).
  Minusvàlua física i/o mental.
  Excepcions
  Hospital del Mar i Hospital de l'Esperança
  • Només s’autoritzarà 1 acompanyant en:
  • Pacients en situació crítica i/o final de vida.
   • Pacients ingressats en unitat no COVID en els següents casos:
   • Pacients menors d’edat.
   • Dones en procés de part i/o puerperi.
    • Pacients amb:
    • Demència i/o deteriorament cognitiu.
    • Síndrome confusional aguda o delírium.
    • Dèficit sensorial (auditiu i/o visual) que interfereixi en la relació amb el seu entorn (situació d’aïllament social).
    • Minusvàlua física i/o mental.
  Per a aquests casos, s'han de seguir els següents criteris de visites:
  Unitats d’hospitalització convencional
  • Horari de visita entre els 13.00-21.00 hores.
  • Una visita al dia per pacient ingressat/a.
  • Màxim 1 hora de visita per pacient ingressat/a.
  • No coincidir familiars dels dos pacients d’una mateixa habitació.
  • Tots els familiars-acompanyants han de portar mascareta quirúrgica, durant tota la seva estada al centre i entrar sense guants al centre. Han de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al control d’accés de l’hospital i al sortir de l’habitació del malalt. Per a pacients immunodeprimits és recomanable que el familiar porti bata rebutjable durant la visita (segons criteri assistencial).
  • Els familiars-acompanyants de pacients ingressats accediran per l’Edifici C a l’Hospital del Mar i per les portes principals de la resta de centres.
  • Els familiars/acompanyants romandran fora del recinte hospitalari fins que se’ls hi permeti l’entrada al centre.
  Àrea materno-infantil
   • És permetrà l'accés d'un acompanyant a:
   • Usuàries per fer ecografies.
   • Usuàries en treball de part diagnosticat.
   • Usuàries amb inducció al part o cesària electiva.
   • S’establiran torns d’accés per a 2 acompanyants per criteri assistencial a la sala d’observació d’urgències Ginecologia-obstetrícia.
  • *No és permetrà l'accés d'un acompanyant a usuàries d’urgències ni monitors per Urgències Ginecologia-obstetrícia.
   • UH03:
   • Nounats: la mare o el pare pot acompanyar nadó les 24 hores.
    • Paràmetres interns de la unitat 03:
    • COVID negatiu: acompanyant asimptomàtic i check-list COVID negatiu (preguntes símptomes i contactes)
    • COVID positiu: opció de l’acompanyant se confina amb la pacient tot l’ingrés.
   • UH05:
   • Pediatria: un sol acompanyant a tot l’ingrés.
  Centre Fòrum
  Unitat Subaguts i Alta Dependència Psiquiàtrica
  • Es permetrà una visita setmanal per pacient de com a màxim una hora.
  • Com a màxim es permet la visita d'un familiar.
  • Els pacients en situació d'aïllament preventiu no podran rebre visites.
  • L'horari de visites en dies laborables serà entre les 16:00 i 19.00 h de la tarda.
  • L'horari de visites en festius i caps de setmana serà entre les 10:00 i 13:00 h del matí i les 16:00 i 19.00 h de la tarda.
  • La freqüència i horaris de les visites es podrà modificar en funció de l'estat clínic del pacient i a les situacions d'acompanyament i suport al final de vida (en aquest cas la visita es farà en l'habitació del pacient).
  Unitat de llarga estada i convalescència
   • Permetre l'accés a 1 familiar per pacient 1 cop a la setmana dues hores entre les 11.00 i les 19.00 h. Per evitar que coincideixin els familiars en habitacions compartides es donarà a escollir 1 dia en funció de si el pacient està ingressat en llit parell o i imparell:
   • Llit parell: poden escollir entre dilluns, dimecres o dissabte.
   • Llit imparell: poden escollir entre dimarts, dijous o diumenge.
  • Els pacients en situació d'aïllament preventiu no podran rebre visites.
  Centre Dr. Emili Mira
  Unitat rehabilitació (H-1, H-3, LL-3, LL-4)
  • Es permetrà una visita setmanal per pacient de com a màxim una hora.
  • Com a màxim es permet la visita d'un familiar.
  • Els pacients en situació d'aïllament preventiu no podran rebre visites.
  • L'horari de visites serà entre 10:00 i 13:00 h del matí i les 16:00 i 19.00 h de la tarda de dilluns a diumenge.
  Unitat trastorns cognitius i psicogeriatria (LL-1, LL-2)
  • Es permetrà una visita setmanal per pacient de com a màxim una hora i que el familiar sigui el mateix en períodes no inferiors a 14 dies.
  • L'horari de visites serà entre 11:00-12:00 hores o entre 17.30-18.30.
  • Com a màxim es permetrà l'entrada de 5 familiars-acompanyants per torn de visita.
  • La freqüència i horaris de les visites es podrà modificar en funció de l'estat clínic del pacient i a les situacions d'acompanyament i suport al final de vida.
  • Els pacients en situació d'aïllament preventiu no podran rebre visites.
 • Podran accedir els acompanyants de pacients programats per a intervenció quirúrgica a l'Hospital del Mar i a l'Hospital de l'Esperança?
 • Podran accedir els acompanyants de pacients de consultes externes, exploracions complementàries i hospitals de dia a l'Hospital del Mar?
 • Podran accedir els acompanyants de pacients de consultes externes, exploracions complementàries i hospitals de dia a l'Hospital de l'Esperança i al Centre Fòrum?
 • Què he de fer si he de recollir medicació hospitalària?
  Si és un/a pacient que forçosament s'ha de desplaçar fins a l'Hospital de la Mar per recollir la seva medicació de dispensació hospitalària pot fer ús del "Model de declaració autoresponsable" de el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Quan accedeixi, veurà que hi ha l'opció de triar "productes farmacèutics". A continuació, adjunts l'enllaç on descarregar el model.
  Per poder tenir accés el més ràpid i fàcil possible, adjuntem l'enllaç on podrà descarregar-se el certificat per desplaçament autoritzat de mobilitat, fer-ho des del mòbil i guardar-sense necessitat d'imprimir: https://confinapp.gencat.cat/
  També adjuntem l'enllaç web per poder fer les consultes que consideri en relació a l'ús d'aquesta declaració autoresponsable:
 • Com puc contactar per resoldre dubtes de pacients amb ELA?
  Los profesionales que forman parte de la Unitat Multidisciplinària d'ELA de l'Hospital del Mar ha creat una plataforma que els permetrà atendre i resoldre els dubtes i peticions d'informació dels pacients amb aquesta malaltia, així com dels seus familiars i cuidadors. A aquesta plataforma, creada amb el nom de Contact-ELA, es podran adreçar a través de la xarxa social Twitter, correu electrònic i videoconferència.
  Aquesta plataforma no es limita als pacients que tenen com a centre de referència l'Hospital de la Mar, ha que està oberta a Totas les persones de tot l'Estat que pateixen ELA. A través de Contact-ELA, tindran accés a professionals de Neurologia, Pneumologia, Medicina Física i Rehabilitació, Fisioteràpia Respiratòria, Nutrició, Psicologia i Neuropsicologia.
  Les consultes es podran adreçar a través del perfil de Twitter @ContactELA, el correu electrònic umela@parcdesalutmar.cat i la direcció de Skype UMELA MAR . Al seu torn, la Fundació Miquel Valls ha posat a disposició d'aquestes persones un telèfon de contacte de suport psicològic: 673 170 472.

Informació d'interès

On poden dirigir-se per fer consultes?

Posem a la vostra disposició les següents adreces de correu electrònic per atendre les vostres consultes

Hospital del Mar

Hospital de l'Esperança

Centre Fòrum

Centre Dr. Emili Mira