Foto David Ramos - Getty Images

Preguntes freqüents

 • Quines mesures de prevenció cal seguir durant l'estada als centres delPSMAR?
 • Podran accedir els acompanyants de pacients hospitalitzats als centres del PSMAR?
  La Direcció del PSMAR ha decidit restringir les visites de familiars a pacients ingressats a tots els centres del Parc de Salut Mar fins que la situació millori, permetent l’accés-visita en casos excepcionals.
  La informació mèdica i/o assistencial a familiars, per evolució o per alta de pacients, es farà DIÀRIAMENT per videotrucada o trucada telefònica, en la franja horària de 13:00h a 15:00h, sempre que no hi hagi cap urgència o eventualitat imprevista. És imprescindible tenir un únic familiar o acompanyant interlocutor.
  Excepcions
  Només s’autoritzarà 1 acompanyant en:
  Pacients en situació crítica i/o final de vida.
  Pacients ingressats en unitat no COVID en els següents casos:
  Pacients menors d’edat.
  Dones en procés de part i/o puerperi.
  Pacients amb:
  Demència i/o deteriorament cognitiu.
  Síndrome confusional aguda o delírium.
  Dèficit sensorial (auditiu i/o visual) que interfereixi en la relació amb el seu entorn (situació d’aïllament social).
  Minusvàlua física i/o mental.
  Per a aquests casos, s'han de seguir els següents criteris de visites:
  Unitats d’hospitalització convencional
  Horari de visita entre els 13.00-21.00 hores.
  Una visita al dia per pacient ingressat/a.
  Màxim 1 hora de visita per pacient ingressat/a.
  No coincidir familiars dels dos pacients d’una mateixa habitació.
  Tots els familiars-acompanyants han de portar mascareta quirúrgica, durant tota la seva estada al centre i entrar sense guants al centre. Han de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al control d’accés de l’hospital i al sortir de l’habitació del malalt. Per a pacients immunodeprimits és recomanable que el familiar porti bata rebutjable durant la visita (segons criteri assistencial).
  Els familiars-acompanyants de pacients ingressats accediran per l’Edifici C a l’Hospital del Mar i per les portes principals de la resta de centres.
  Els familiars/acompanyants romandran fora del recinte hospitalari fins que se’ls hi permeti l’entrada al centre.
  Àrea materno-infantil
  És permetrà l'accés d'un acompanyant a:
  Usuàries per fer ecografies.
  Usuàries en treball de part diagnosticat.
  Usuàries amb inducció al part o cesària electiva.
  S’establiran torns d’accés per a 2 acompanyants per criteri assistencial a la sala d’observació d’urgències Ginecologia-obstetrícia.
  *No és permetrà l'accés d'un acompanyant a usuàries d’urgències ni monitors per Urgències Ginecologia-obstetrícia.
  UH03:
  Nounats: la mare o el pare pot acompanyar nadó les 24 hores.
  Paràmetres interns de la unitat 03:
  COVID negatiu: acompanyant asimptomàtic i check-list COVID negatiu (preguntes símptomes i contactes)
  COVID positiu: opció de l’acompanyant se confina amb la pacient tot l’ingrés.
  UH05:
  Pediatria: un sol acompanyant a tot l’ingrés.
  Unitats Hospitalització
  Horari de visita entre els 13.00-21.00 hores. No coincidir familiars dels dos pacients d’una mateixa habitació.
  Una visita al dia per pacient ingressat/a (tots/es pacients ingressats podran realitzar les videotrucades necessàries amb les seves famílies).
  Màxim 1 hora de visita per pacient ingressat/a.
  Per Unitat amb pacients COVID-19: no s’autoritzen acompanyants. Es manté la informació a la família per via telefònica i l’oferiment de vídeo trucades.
  Tots els familiars-acompanyants han de portar mascareta i sense guants al centre, i s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic al control d’accés de l’hospital i al sortir de l’habitació del malalt. Per a pacients immunodeprimits és recomanable que el familiar porti bata rebutjable durant la visita (segons criteri assistencial).
  Excepció temporal: UH 60. Àrea assistencial d'Oncologia
  L’horari de visites es farà de 13.00-21.00 hores com la resta d’unitats d’hospitalització.
  Per tal de garantir la informació mèdica presencial es farà de 13.00-14.00 hores i els següents torns d’informació per les equips assistencials d’oncologia:
  LLITS PARELLS: dilluns i dimecres
  LLITS SENARS: dimarts i dijous
  Urgències
  No s’autoritzen acompanyants. Es manté la informació a la família per via telefònica i l’oferiment de videotrucades.
  UCI
  Per a pacients no COVID-19: un acompanyant, visita d’una hora amb informació mèdica presencial. Horari de visita entre les 12.30-14.00 hores.
  Reanimació
  Per als pacients ingressats als box amb número senar està permès la visita d'un únic familiar de 16 a 17 h.
  Per als pacients ingressats als box amb número parell està permès la visita d'un únic familiar de 17 a 18 h.
  URPA
  Per a l’accés-visita a URPA es donarà autoritzacions puntuals. Quan un familiar acudeixi al centre per haver rebut autorització per visitar a un pacient de la URPA, des del control d’accés es verificarà trucant a la URPA per comprovar si és correcte. Estem parlant, de 5-6 famílies al dia com a màxim.
  Àrea Geriatria(Centre Fòrum)
  Per tal de no coincidir més d’una visita a les habitacions compartides, el dia de visita coincidirà amb el número de llit: visites dies parells pels pacients que ocupen llit parell i senars per el pacients que ocupen llits senars.
  Horari de visita entre les 11 i les 19 hores
  Una visita al dia per pacient ingressat, realitzada per un sol familiar o acompanyant
  Màxim 1 hora
  La informació mèdica i/o assistencial es farà de 13:00 a 15:00 hores i serà prioritàriament de forma telefònica.
  Unitat de Cures Pal·liatives:
  Si el pacient està en habitació individual es permet un familiar per dia (el mateix) durant tota la franja de 11 a 19 hores.
  Si el pacient està en habitació doble es permet un familiar per dia:
  Llit parell: dia parell torn matí de 11 a 15h, dia senar torn tarda de 15 a 19h
  Llit senar: dia senar torn matí de 11 a 15h, dia parell torn tarda de 15 a 19h
  Àrea Psiquiatria
  Per a pacients no COVID-19: un acompanyant, visita d’una hora.
  Horari de visita entre 16:00-17:00, entre 17:00-18:00, entre 18:00-19:00.
  L’adjudicació a les diferents franges i dies es realitzarà de forma personalitzada des de la unitat.
  Sempre un únic familiar, intentant que sempre sigui el mateix.
  Accés centre Dr. Emili Mira:
  Unitats de Rehabilitació Psicosocial: visites programades amb cita prèvia i registre (fora de les unitats i pel recinte).
  Unitats sociosanitàries: visites amb cita prèvia, una vegada a la setmana i el mateix familiar durant 14 dies.
  Llar Residencia Núria: visites amb cita prèvia, una vegada a la setmana i el mateix familiar durant 14 dies.
  Àrea materno-infantil
  És permetrà l'accés d'un acompanyant en les següents unitats:
  Sala de parts: dona acompanyada d'un familiar únic que l'acompanya en tot l’ingrés.
  UH03:
  Nounats: la mare o el pare pot acompanyar nadó les 24 hores.
  Si s’autoritza l’acompanyament durant el puerperi i el procés d’inducció al part.
  Paràmetres interns de la unitat 03:
  COVID negatiu: acompanyant asimptomàtic i check-list COVID negatiu (preguntes símptomes i contactes)
  COVID positiu: opció de l’acompanyant se confina amb la pacient tot l’ingrés.
  UH05:
  Pediatria: un sol acompanyant a tot l’ingrés.
  Els pacients majores d’edat tindran el mateix horari d’hospitalització convencional.
  Sala de Parts i Urgències Ginecologia-obstetrícia :
  No s’autoritza en:
  L’acompanyament a usuàries d’urgències ni monitors.
  Sí s’autoritza en:
  L’acompanyament a usuàries per fer ecografies.
  L’acompanyament a usuàries en treball de part diagnosticat.
  L’acompanyament a usuàries amb inducció al part o cesària electiva. L’acompanyament de 2 acompanyants per criteri assistencial a la sala d’observació d’urgències Ginecologia-obstetrícia. En tal cas, s’establiran torns d’accés.
  Tots els acompanyants a aquestes unitats hauran d'estar degudament identificats amb la targeta d’acompanyant.
  Els familiars passaran un control que ha de verificar l'ús de la mascareta, la higiene de mans i compliment d’aquesta guia d’accés per a familiars-acompanyants.
 • Podran accedir els acompanyants de pacients programats per a intervenció quirúrgica a l'Hospital del Mar i a l'Hospital de l'Esperança?
 • Podran accedir els acompanyants de pacients de consultes externes, exploracions complementàries i hospitals de dia a l'Hospital del Mar?
 • Podran accedir els acompanyants de pacients de consultes externes, exploracions complementàries i hospitals de dia a l'Hospital de l'Esperança i al Centre Fòrum?
 • Què he de fer si he de recollir medicació hospitalària?
  Si és un/a pacient que forçosament s'ha de desplaçar fins a l'Hospital de la Mar per recollir la seva medicació de dispensació hospitalària pot fer ús del "Model de declaració autoresponsable" de el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Quan accedeixi, veurà que hi ha l'opció de triar "productes farmacèutics". A continuació, adjunts l'enllaç on descarregar el model.
  Per poder tenir accés el més ràpid i fàcil possible, adjuntem l'enllaç on podrà descarregar-se el certificat per desplaçament autoritzat de mobilitat, fer-ho des del mòbil i guardar-sense necessitat d'imprimir: https://confinapp.gencat.cat/
  També adjuntem l'enllaç web per poder fer les consultes que consideri en relació a l'ús d'aquesta declaració autoresponsable:
 • Com puc contactar per resoldre dubtes de pacients amb ELA?
  Los profesionales que forman parte de la Unitat Multidisciplinària d'ELA de l'Hospital del Mar ha creat una plataforma que els permetrà atendre i resoldre els dubtes i peticions d'informació dels pacients amb aquesta malaltia, així com dels seus familiars i cuidadors. A aquesta plataforma, creada amb el nom de Contact-ELA, es podran adreçar a través de la xarxa social Twitter, correu electrònic i videoconferència.
  Aquesta plataforma no es limita als pacients que tenen com a centre de referència l'Hospital de la Mar, ha que està oberta a Totas les persones de tot l'Estat que pateixen ELA. A través de Contact-ELA, tindran accés a professionals de Neurologia, Pneumologia, Medicina Física i Rehabilitació, Fisioteràpia Respiratòria, Nutrició, Psicologia i Neuropsicologia.
  Les consultes es podran adreçar a través del perfil de Twitter @ContactELA, el correu electrònic umela@parcdesalutmar.cat i la direcció de Skype UMELA MAR . Al seu torn, la Fundació Miquel Valls ha posat a disposició d'aquestes persones un telèfon de contacte de suport psicològic: 673 170 472.

Informació d'interès

On poden dirigir-se per fer consultes?

Posem a la vostra disposició les següents adreces de correu electrònic per atendre les vostres consultes

Hospital del Mar

Hospital de l'Esperança

Centre Fòrum

Centre Dr. Emili Mira