Foto David Ramos - Getty Images

Preguntes freqüents

  • Quines mesures de prevenció cal seguir durant l'estada als centres delPSMAR?
  • Podran accedir els acompanyants de pacients hospitalitzats als centres del PSMAR?
    Excepcions
    Només s’autoritzarà 1 acompanyant en:
    Pacients en situació crítica i/o final de vida.
    Pacients ingressats en unitat no COVID en els següents casos:
    Pacients menors d’edat.
    Dones en procés de part i/o puerperi.
    Pacients amb:
    Demència i/o deteriorament cognitiu.
    Síndrome confusional aguda o delírium.
    Dèficit sensorial (auditiu i/o visual) que interfereixi en la relació amb el seu entorn (situació d’aïllament social).
    Minusvàlua física i/o mental.
    A tots els centres del PSMAR podran rebre visites els pacients NO COVID ingressats des del 1r dia
    • Podrà haver-hi 2 acompanyants diferents autoritzats preferiblement vacunat amb pauta completa.
    • 1 única persona en cada visita.
    • Visita cada 48 hores.
      • Llits parells: dilluns, dimecres i dissabte.
      • Llits imparells: dimarts, dijous i diumenge.
    • Horari de visita: 12.00-20.00 hores.
    • Durada de la visita: 3 hores màxim.
    Fora d’aquest règim, s'autoritzen 2 acompanyants (NO SIMULTANIS) per pacient en:
    • Pacients pediàtrics/ques.
    • Part i/o puerperi.
    • Persones amb situacions especials (dependència i discapacitat).
    • En el cas de procés de final de vida.
    A l'Hospital de l'Esperança, en pacients postquirúrgics hospitalitzats s'autoritza la visita d'un familiar durant 30 minuts una vegada es rebi el missatge de sortida de l'àrea quirúrgica.
    URGÈNCIES
    • Es permeten visites a tots els pacients sempre que la situació del servei ho permeti
    • Pot entrar un acompanyant preferiblement vacunat amb pauta completa.
    • L’acompanyant haurà de romandre sempre dins del box
    • La durada serà d'1 hora (horari de dilluns a diumenge de 11:00 a 14:00 i de 18:00 a 21:00 hores).
    • La visita es farà durant el següent torn al que hagi ingressat el pacient.
    • Es permetrà l’accés sense restriccions d’horari en els següents casos:
      • Final de vida
      • Deteriorament cognitiu greu del pacient (segons criteri mèdic i/o d’infermeria)
    UNITAT DE REANIMACIÓ
    • Pot entrar un acompanyant preferiblement vacunat amb pauta completa.
    • Des del primer dia d’ingrés es realitzarà l'ordre de visita per l'equip mèdic que avisarà via telefònica al familiar indicant-li l’hora exacta de la visita.
      • Dies senars, els boxos: 1-3-5-(8)9-11-13-15-17-19, en horari de 16 a 17 h.
      • Dies parells, els boxos: 2-4-6(7)-10-12-14-16-18, en horari de 16 a 17 h.
    • Informació a tenir en compte:
      • Segons característiques del pacient, en els casos justificats, els 60 minuts de visita es poden establir entre les 16 i les 18 hores.
      • L’equip mèdic indica via telefònica l’hora exacta de la visita.
    UNITAT DE CRÍTICS (UH-95 UCI NO COVID) I UNITAT DE SEMICRÍTICS (UH 18 NO COVID)
    • Pot entrar 1 acompanyant preferiblement vacunat amb pauta completa.
    • Podrà haver 2 acompanyants diferents autoritzats.
    • Visita diària:
      • Box parell: dilluns, dimecres i dissabtes.
      • Box imparell: dimarts, dijous i diumenge.
    • Horari visita: 12:00-20:00. Durada de la visita 3h.
    • Fora d’aquest horari, s’autoritzen 2 acompanyants (NO SIMULTANIS) per pacient en:
      • Pacients pediàtrics
      • Persones amb situacions especials (Dependència i discapacitat)
      • Procés final de vida.
    Centre Dr. Emili Mira
    • Totes les visites han d’estar autoritzades pel centre mitjançant cita prèvia, tot garantint que la família rep informació sobre les limitacions i mesures específiques. Els pacients en situació d’aïllament preventiu no podran rebre visites.
    • Es permetrà 3 visites setmanals per pacient de com a màxim una hora i que el familiar sigui el mateix en períodes no inferiors a 14 dies.
    • L’horari de visites serà entre 11:00-12:00 hores o entre 17.30-18.30 hores.
    • El visitant ha de ser un familiar molt proper o tutor del pacient, o alguna altra persona si a criteri de l’equip terapèutic es considera beneficiós per l’estat emocional del pacient.
    • La freqüència i horaris de les visites es podrà modificar en funció de l’estat clínic del pacient i a les situacions d’acompanyament i suport al final de vida.
    PACIENT COVID (unitat de Crítics i les UH Covid que correspongui)
    • S'autoritza una persona acompanyant en el cas de procés de final de vida.
    • D’altres casos excepcionals com pediatria, parts o persones amb situacions especials es tractaran de manera individual.
    • En aquests casos l'acompanyant ha d'estar preferiblement vacunat amb pauta completa.
    Excepcions
    Hospital del Mar i Hospital de l'Esperança
    • Només s’autoritzarà 1 acompanyant en:
    • Pacients en situació crítica i/o final de vida.
      • Pacients ingressats en unitat no COVID en els següents casos:
      • Pacients menors d’edat.
      • Dones en procés de part i/o puerperi.
        • Pacients amb:
        • Demència i/o deteriorament cognitiu.
        • Síndrome confusional aguda o delírium.
        • Dèficit sensorial (auditiu i/o visual) que interfereixi en la relació amb el seu entorn (situació d’aïllament social).
        • Minusvàlua física i/o mental.
    Per a aquests casos, s'han de seguir els següents criteris de visites:
    Unitats d’hospitalització convencional
    • Horari de visita entre els 13.00-21.00 hores.
    • Una visita al dia per pacient ingressat/a.
    • Màxim 1 hora de visita per pacient ingressat/a.
    • No coincidir familiars dels dos pacients d’una mateixa habitació.
    • Tots els familiars-acompanyants han de portar mascareta quirúrgica, durant tota la seva estada al centre i entrar sense guants al centre. Han de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al control d’accés de l’hospital i al sortir de l’habitació del malalt. Per a pacients immunodeprimits és recomanable que el familiar porti bata rebutjable durant la visita (segons criteri assistencial).
    • Els familiars-acompanyants de pacients ingressats accediran per l’Edifici C a l’Hospital del Mar i per les portes principals de la resta de centres.
    • Els familiars/acompanyants romandran fora del recinte hospitalari fins que se’ls hi permeti l’entrada al centre.
    Àrea materno-infantil
      • És permetrà l'accés d'un acompanyant a:
      • Usuàries per fer ecografies.
      • Usuàries en treball de part diagnosticat.
      • Usuàries amb inducció al part o cesària electiva.
      • S’establiran torns d’accés per a 2 acompanyants per criteri assistencial a la sala d’observació d’urgències Ginecologia-obstetrícia.
    • *No és permetrà l'accés d'un acompanyant a usuàries d’urgències ni monitors per Urgències Ginecologia-obstetrícia.
      • UH03:
      • Nounats: la mare o el pare pot acompanyar nadó les 24 hores.
        • Paràmetres interns de la unitat 03:
        • COVID negatiu: acompanyant asimptomàtic i check-list COVID negatiu (preguntes símptomes i contactes)
        • COVID positiu: opció de l’acompanyant se confina amb la pacient tot l’ingrés.
      • UH05:
      • Pediatria: un sol acompanyant a tot l’ingrés.
    Unitat Subaguts i Alta Dependència Psiquiàtrica
    • Es permetrà una visita setmanal per pacient de com a màxim una hora.
    • Com a màxim es permet la visita d'un familiar.
    • Els pacients en situació d'aïllament preventiu no podran rebre visites.
    • L'horari de visites en dies laborables serà entre les 16:00 i 19.00 h de la tarda.
    • L'horari de visites en festius i caps de setmana serà entre les 10:00 i 13:00 h del matí i les 16:00 i 19.00 h de la tarda.
    • La freqüència i horaris de les visites es podrà modificar en funció de l'estat clínic del pacient i a les situacions d'acompanyament i suport al final de vida (en aquest cas la visita es farà en l'habitació del pacient).
    Unitat de llarga estada i convalescència
      • Permetre l'accés a 1 familiar per pacient 1 cop a la setmana dues hores entre les 11.00 i les 19.00 h. Per evitar que coincideixin els familiars en habitacions compartides es donarà a escollir 1 dia en funció de si el pacient està ingressat en llit parell o i imparell:
      • Llit parell: poden escollir entre dilluns, dimecres o dissabte.
      • Llit imparell: poden escollir entre dimarts, dijous o diumenge.
    • Els pacients en situació d'aïllament preventiu no podran rebre visites.
    Unitat rehabilitació (H-1, H-3, LL-3, LL-4)
    • Es permetrà una visita setmanal per pacient de com a màxim una hora.
    • Com a màxim es permet la visita d'un familiar.
    • Els pacients en situació d'aïllament preventiu no podran rebre visites.
    • L'horari de visites serà entre 10:00 i 13:00 h del matí i les 16:00 i 19.00 h de la tarda de dilluns a diumenge.
    Unitat trastorns cognitius i psicogeriatria (LL-1, LL-2)
    • Es permetrà una visita setmanal per pacient de com a màxim una hora i que el familiar sigui el mateix en períodes no inferiors a 14 dies.
    • L'horari de visites serà entre 11:00-12:00 hores o entre 17.30-18.30.
    • Com a màxim es permetrà l'entrada de 5 familiars-acompanyants per torn de visita.
    • La freqüència i horaris de les visites es podrà modificar en funció de l'estat clínic del pacient i a les situacions d'acompanyament i suport al final de vida.
    • Els pacients en situació d'aïllament preventiu no podran rebre visites.
  • Podran accedir els acompanyants de pacients programats per a intervenció quirúrgica a l'Hospital del Mar i a l'Hospital de l'Esperança?
  • Podran accedir els acompanyants de pacients de consultes externes, exploracions complementàries i hospitals de dia a l'Hospital del Mar?
  • Podran accedir els acompanyants de pacients de consultes externes, exploracions complementàries i hospitals de dia a l'Hospital de l'Esperança i al Centre Fòrum?
  • Què he de fer si he de recollir medicació hospitalària?
    Si és un/a pacient que forçosament s'ha de desplaçar fins a l'Hospital de la Mar per recollir la seva medicació de dispensació hospitalària pot fer ús del "Model de declaració autoresponsable" de el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Quan accedeixi, veurà que hi ha l'opció de triar "productes farmacèutics". A continuació, adjunts l'enllaç on descarregar el model.
    Per poder tenir accés el més ràpid i fàcil possible, adjuntem l'enllaç on podrà descarregar-se el certificat per desplaçament autoritzat de mobilitat, fer-ho des del mòbil i guardar-sense necessitat d'imprimir: https://confinapp.gencat.cat/
    També adjuntem l'enllaç web per poder fer les consultes que consideri en relació a l'ús d'aquesta declaració autoresponsable:
  • Com puc contactar per resoldre dubtes de pacients amb ELA?
    Los profesionales que forman parte de la Unitat Multidisciplinària d'ELA de l'Hospital del Mar ha creat una plataforma que els permetrà atendre i resoldre els dubtes i peticions d'informació dels pacients amb aquesta malaltia, així com dels seus familiars i cuidadors. A aquesta plataforma, creada amb el nom de Contact-ELA, es podran adreçar a través de la xarxa social Twitter, correu electrònic i videoconferència.
    Aquesta plataforma no es limita als pacients que tenen com a centre de referència l'Hospital de la Mar, ha que està oberta a Totas les persones de tot l'Estat que pateixen ELA. A través de Contact-ELA, tindran accés a professionals de Neurologia, Pneumologia, Medicina Física i Rehabilitació, Fisioteràpia Respiratòria, Nutrició, Psicologia i Neuropsicologia.
    Les consultes es podran adreçar a través del perfil de Twitter @ContactELA, el correu electrònic umela@parcdesalutmar.cat i la direcció de Skype UMELA MAR . Al seu torn, la Fundació Miquel Valls ha posat a disposició d'aquestes persones un telèfon de contacte de suport psicològic: 673 170 472.
  • Certificat COVID digital de la UE. Com i on el puc obtenir?
    El certificat COVID digital de la UE és un document que acredita la situació d’una persona respecte a la COVID-19. Facilita la mobilitat entre els estats membres de la Unió Europea i permet accedir a determinats espais, com ara zones interiors de restaurants, locals d’oci nocturn, gimnasos, celebracions amb ball en recintes tancats i també residències de gent gran. Amb la denominació certificat digital s’inclouen tres opcions d’acreditació igualment vàlides per viatjar:
    • Certificat de vacunació contra la COVID-19.
    • Certificat de recuperació de la COVID-19.
    • Certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa.
    Les persones que no disposen de targeta sanitària del Sistema de Salut de Catalunya i, per tant, no tenen CIP, podran obtenir el certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa amb el seu DNI a través de https://certificatproves.catsalut.gencat.cat/

Informació d'interès

On poden dirigir-se per fer consultes?

Posem a la vostra disposició les següents adreces de correu electrònic per atendre les vostres consultes

Hospital del Mar

Hospital de l'Esperança

Centre Fòrum

Centre Dr. Emili Mira